Wat is orthodontie

Volgens het woordenboek is de betekenis van orthodontie: “tandheelkunde gericht op de ontwikkeling van een regelmatig gebit”. Als tanden ver naar voren of scheef staan, kan een behandeling met een beugel ervoor zorgen dat de tanden weer recht komen te staan. Ook wanneer er te weinig ruimte is in het gebit, of de tanden en kiezen passen niet goed op elkaar, kan een beugelbehandeling de oplossing zijn. Deze beugelbehandeling, ook wel orthodontische behandeling genoemd, wordt uitgevoerd door de tandarts of een orthodontist.

De orthodontist is de tandartsspecialist voor scheve tanden en kiezen. Hij/zij begeleidt de groei en ontwikkeling van kaak en tanden. Veel kinderen zijn onder behandeling bij een orthodontist, maar ook steeds meer volwassenen weten deze specialist te vinden. Bij een aantal handelingen wordt de orthodontist ondersteund door een assistent.

De orthodontist is de behandelaar van de patiënt. Hij is specialist en verantwoordelijk voor alles wat er in de praktijk gebeurt. Voor een aantal taken wordt de orthodontist geholpen door een ander teamlid. Voor het maken van afspraken en het geven van informatie is er vaak een secretaresse werkzaam. De assistent zorgt voor de instrumenten en de materialen en kan een deel van de handelingen die nodig zijn uitvoeren. Denk daarbij aan het maken van afdrukken, het geven van poetsinstructies, het verwisselen van de draden bij een vaste beugelbehandeling en het plaatsen en verwijderen van beugels. Dit alles in opdracht van de orthodontist en onder controle van de orthodontist. In veel praktijken zijn ook mondhygiënisten werkzaam.

Welke handelingen voert een orthodontist en zijn behandelteam uit?

  • Onderzoeken van afwijkingen in kaak en gebit.
  • Informeren over mogelijkheden en eventuele noodzaak tot behandeling
  • Maken van röntgenfoto’s 
  • Maken van kleurenfoto’s van mond en gezicht (kan ook door een assistent)
  • Nemen van gebitsafdrukken en maken van gipsmodellen 
  • Opstellen van behandelplan Plaatsen van de beugel 
  • Bewaken voortgang en verrichten van aanpassingen

.

Het behandelteam

Orthodontist(en)

Assistent(en)

Secretaresse(s)

Office manager

Baliemedewerkster(s)

Mondhygiëniste(n)

Samenwerking met andere specialisten

Een orthodontist werkt vaak in teamverband met andere specialisten zoals de kaakchirurg. Dit is nodig wanneer naast de beugelbehandeling ook een kaakcorrectie op volwassen leeftijd nodig is. Ook in specialistenteams die kinderen behandelen met een schisis, wat in de volksmond ook wel een hazenlip wordt genoemd, zit altijd een orthodontist