Privacy

en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden verstrekt zonder overleg met de orthodontist en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft vertrouwelijk, behalve als die van belang is voor een tandarts, specialist of huisarts. Bij overdracht van uw patiëntendossier vragen wij u voor akkoord te tekenen alvorens wij uw gegevens over zullen dragen.