De behandeling

Welke informatie vind je op deze pagina?

Wachtlijst

Eerste consult

Uitgebreid onderzoek

Bespreken behandelplan

Behandeling scheve tanden

Beugel verwijderen en retentie

Controle

EHBO bij beugelproblemen

Het behandelproces

Gedurende de behandelingsperiode ziet de orthodontist de patiënt eens in de vier tot zeven weken terug ter controle. In sommige gevallen kan die periode korter of langer zijn.

Omdat de meerderheid van de orthodontische patiënten bestaat uit schoolgaande kinderen worden bijna alle afspraken gemaakt tijdens de schooltijd. Alle behandelingen vinden plaats op afspraak. De school mag verzuim om de orthodontist te bezoeken niet weigeren. U krijgt een doktersbriefje voor deze afwezigheid. De meeste kinderen komen dan ook na enkele bezoeken alleen op consultatie.

Tijdens de controle kan de beugel een beetje strakker worden gezet, bijgesteld worden of (zoals bij een vaste beugel) van nieuwe actieve draden worden voorzien.

Vlak na een controlebezoek kan de beugel soms wat lichte klachten geven, zoals gevoelige tanden, tijdens de eerste twee dagen.

1. Wachtlijst

De meeste patiënten worden via de tandarts doorverwezen naar onze praktijk. Het is ook mogelijk zonder verwijzing van de tandarts zich in te schrijven. Patiënten die zich inschrijven krijgen direct een afspraak. Hoe lang de wachtlijst is wordt u medegedeeld tijdens het maken van de afspraak. Momenteel is de wachtlijst langer dan één jaar. Door de corona pandemie (uitgestelde behandelingen) en de extra terugbetalingen de laatste jaren door de mutualiteiten is de vraag naar beugels erg groot.

2. Eerste consult

Tijdens het het eerste consult kijkt de orthodontist naar het gebit, de kaken en het gezicht. Hij neemt de vragenlijst met u door. Deze vragenlijst heeft u ruim tevoren samen met de bevestiging van de afspraak voor het eerste consult ontvangen. Vervolgens zal hij in grote lijnen, inclusief richtlijn prijs van de behandeling, de mogelijkheden van een orthodontische behandeling met u bespreken. De conclusie van het eerste consult kan zijn dat behandelen (nog) geen zin heeft. Wanneer een behandeling wel zinvol is, volgt een uitgebreid onderzoek alvorens een beugel geplaatst zal worden.

3. Uitgebreid onderzoek

Tijdens het eerste consult heeft de orthodontist al een indruk gekregen van de staat van het gebit. Maar om precies te weten wat de mogelijkheden zijn, is uitgebreid onderzoek (één maand later) nodig. Er worden digitale foto’s, röntgenfoto’s en een afdruk van het gebit gemaakt.

4. Bespreken behandelplan

Na het uitgebreid onderzoek, het ‘documenteren’, meet de orthodontist alle gegevens uit, en op basis daarvan werkt hij een  behandelingplan uit. Dan bespreekt hij het plan met patiënt /ouder(s) op deze afspraak, met voorstelling van de foto’s en advies over de beugel(s) die gedragen zal/zullen worden. U ontvangt een kostenoverzicht. Pas na goedkeuring door de patiënt worden de afspraken (plaatsen beugel) ingepland

5. Behandeling scheve tanden

De actieve beugelbehandeling start met het corrigeren van tanden en/of kaken. Het doel daarvan is om de kaken, tanden en kiezen mooi in de rij en goed passend op elkaar te zetten. Het kan ook met een losse beugel om de groei van de kaken bij te sturen. Ook combinaties zijn mogelijk.

Tijdens de behandeling wordt er regelmatig een beugelcontrole uitgevoerd. Op deze manier kunnen de vorderingen worden bijgehouden en kan de beugel waar nodig worden bijgesteld of aangepast. De duur van de actieve behandeling is afhankelijk van vele factoren zoals: ernst van het probleem, de gebitsontwikkeling, de groei en ontwikkeling van het gezicht en ook van de medewerking van de patiënt. Daarom kan niet met zekerheid worden voorspeld hoe lang de actieve behandeling zal duren.

6. Nazorg: beugel verwijderen en retentie

Als het gewenste resultaat bereikt is, wordt de beugel verwijderd. Om de tanden en kiezen in de juiste stand en op de goede plek te houden wordt retentie apparatuur geplaatst. Dit kan een losse beugel zijn of indien mogelijk een spalkje achter de voortanden. Over het algemeen is de retentieperiode lang. Dit is vaak afhankelijk van de ernst van de stand van de tanden bij het begin van de behandeling. De spalkjes worden meestal gecontroleerd gedurende tot 3 jaar nadat de actieve behandeling is voltooid. Spalkjes blijven vaak voor altijd zitten zeker bij volwassenen.

Controle

Gedurende de behandelingsperiode ziet de orthodontist de patiënt eens in de vier tot tien weken terug ter controle. In sommige gevallen kan die periode korter of langer zijn. Uw tanden moeten goed gepoetst zijn voor iedere afspraak. U kan ook in de praktijk uw tanden poetsen. Dan komt U iets vroeger in de praktijk, meldt zich aan in de wachtkamer (aanmeldzuil) en loopt door naar de receptie om te melden dat u wil poetsen.

Omdat de meerderheid van de orthodontische patiënten bestaat uit schoolgaande kinderen is het niet mogelijk alle afspraken buiten schooltijd te maken. Langere behandelingen vinden plaats tijdens de schooluren. Gebruik van GSM in de behandelruimte is niet toegestaan ook niet voor het maken van foto’s (wet op de privacy).

Tijdens de controle kan de beugel strakker worden gezet, bijgesteld worden of (zoals bij een vaste beugel) van nieuwe actieve draden worden voorzien. Vlak na een controlebezoek kan de beugel wat klachten geven, zoals gevoelige tanden.

Kunt u niet naar een afspraak komen dan moet u dit uiterlijk 24 uur vooraf telefonisch melden. (afspraken op maandag de vrijdag vooraf wijzigen). Geeft u dit niet op tijd door dan kunnen kosten worden aangerekend voor de gereserveerde tijd. 

Mondverzorging

Een eerste vereiste bij orthodontische behandeling is een zeer goede mondverzorging. De mondhygiëne wordt dan ook tijdens ieder bezoek nauwgezet gecontroleerd. Bij onvoldoende mondhygiëne wordt de behandeling vroegtijdig stopgezet.

Het is erg belangrijk dat minstens één keer per jaar (het liefst halfjaarlijks) de eigen tandarts wordt bezocht voor controle op gaatjes. Dit wordt namelijk niet in onze praktijk gedaan.

Het is een fabeltje dat het plaatsen van orthodontische apparatuur gaatjes veroorzaakt. Wel is het zo dat de tanden en kiezen op die plekken die niet of onvoldoende worden gereinigd een grotere kans op het krijgen van verkleuringen en/of gaatjes hebben.

Hiertoe krijgt elke patiënt bij plaatsing van orthodontische apparatuur een uitgebreide instructie mondhygiëne. Het is nodig het gebit met vaste apparatuur, na iedere maaltijd liefst drie minuten en voor het slapen gaan zeven minuten, goed te poetsen. Aanvullend gebruik van fluoride (vb Elmex gel 12,5 mg/g  één avond per week als tandpasta) en / of spoelmiddelen zijn aan te raden.

Het gebruik van de tandenborstel, interdentaalborsteltjes en fluoride wordt besproken en er wordt een poetsfolder meegegeven. Het spreekt voor zich dat het niet goed reinigen van het gebit ook gevolgen kan hebben voor het tandvlees. Dit kan gaan ontsteken bij een slechte mondhygiëne. De uiterlijke kenmerken van ontstoken tandvlees zijn zwelling, roodheid en bloeding.

Als er iets
stuk gaat…

…tijdens de praktijkuren: Als er iets mis is met de beugel dan is het raadzaam meteen contact op te nemen met de praktijk. (tel. 09 344 31 10).  De assistente kan dan in nood een afspraak geven zodat je meteen terecht kunt. Meld altijd dat er iets mis is, ook als je bijna een afspraak hebt, zodat we extra tijd kunnen inplannen als we iets moeten doen.

…in het weekend en op feestdagen: u kunt bellen naar de ‘orthodontist van wacht’ tussen 10 en 12 uur op het landelijke nummer 070 222088 (betalend). U kunt dan een afspraak maken met de orthodontist ‘van wacht’ in onze regio Oost-Vlaanderen.De wachtdienst is niet bedoeld voor kapotte beugels, losse brackets en / of draden. Dit kan wachten tot na het weekend en zijn dus geen urgentie.

… op vakantie: u kunt een orthodontist of tandarts op uw vakantieadres om hulp vragen.

Tips bij problemen

Irritatie aan de wang. Blijf het beugeldeel goed poetsen, ondanks de pijn, en doe er wat was of suikervrije kauwgom op. Spoelen met zout water (los zelf zout op in lauw water) bevordert de genezing. Bij blijvende pijn: bel de praktijk.

Vaste beugel

indien u een blokje en / of draad losbijt belt u de praktijk

Losse beugel

Een metaaldraad van de losse beugel is kapot. Beugel verder dragen als dit mogelijk is en bellen voor een afspraak voor reparatie.

De losse beugel drukt op het tandvlees. Draag de beugel zoveel als mogelijk zodat we in de praktijk precies zien wat waar een drukpunt zit. Bel voor een afspraak.