Controle

Gedurende de behandelingsperiode ziet de orthodontist de patiënt eens in de vier tot tien weken terug ter controle. In sommige gevallen kan die periode korter of langer zijn. Uw tanden moeten goed gepoetst zijn voor iedere afspraak. U kan ook in de praktijk uw tanden poetsen. Dan komt iets vroeger in de praktijk, meldt zich aan in de wachtkamer (aanmeldzuil) en loopt door naar de receptie om te melden dat u wilt poetsen.

Omdat de meerderheid van de orthodontische patiënten bestaat uit schoolgaande kinderen is het niet mogelijk alle afspraken buiten schooltijd te maken. Langere behandelingen vinden plaats tijdens de schooluren. Gebruik van GSM in de behandelruimte is niet toegestaan ook niet voor het maken van foto’s (wet op de privacy).

Tijdens de controle kan de beugel strakker worden gezet, bijgesteld worden of (zoals bij een vaste beugel) van nieuwe actieve draden worden voorzien. Vlak na een controlebezoek kan de beugel wat klachten geven, zoals gevoelige tanden.

Kunt u niet naar een afspraak komen dan moet u dit uiterlijk 24 uur vooraf telefonisch melden. (afspraken op maandag de vrijdag vooraf wijzigen). Geeft u dit niet op tijd door dan kunnen kosten worden aangerekend voor de gereserveerde tijd.