Procedure van behandelen

Wachtlijst

De meeste patiënten worden via de tandarts doorverwezen naar onze praktijk. De patiënten worden ingeschreven en krijgen meestal direct een afspraak. Soms komen zij op een korte wachtlijst (enkele maanden) te staan. Het is ook mogelijk zonder verwijzing van de tandarts in te schrijven. Wanneer de patiënt op een wachtlijst staat en aan de beurt is, wordt hij of zij schriftelijk uitgenodigd om een afspraak te maken voor het eerste consult.

Eerste consult

Tijdens het het eerste consult kijkt de orthodontist naar het gebit, de kaken en het gezicht. Hij neemt de vragenlijst met u door. Deze vragenlijst heeft u ruim tevoren samen met de bevestiging van de afspraak voor het eerste consult ontvangen. Vervolgens zal hij in grote lijnen de mogelijkheden van orthodontische behandeling met u bespreken. De conclusie van het eerste consult kan zijn dat behandelen (nog) geen zin heeft. Wanneer een behandeling wel zinvol is, volgt een uitgebreid onderzoek alvorens een beugel geplaatst zal worden.

Uitgebreid onderzoek

Tijdens het eerste consult heeft de orthodontist al een indruk gekregen van de staat van het gebit. Maar om precies te weten wat de mogelijkheden zijn, is uitgebreid onderzoek nodig. Er worden digitale foto’s, röntgenfoto’s en een afdruk van het gebit gemaakt.

Bespreken behandelplan

Aan de hand van de foto’s en modellen maakt de orthodontist het behandelplan. Tijdens het gesprek worden de voor- en nadelen van de behandeling besproken en eventuele alternatieven. Er is ook alle tijd om vragen te stellen. Vervolgens wordt de eigen tandarts geïnformeerd door middel van het toesturen van het behandelplan.

Afspraken voor het uitgebreid onderzoek, bespreking behandelplan en het plaatsen van de beugel zullen grotendeels tijdens schooltijd gepland moeten worden. Bij controleafspraken proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met schooltijden.

Behandeling scheve tanden

De actieve beugelbehandeling start met het corrigeren van tanden en/of kaken. Het doel daarvan is om de kaken, tanden en kiezen mooi in de rij en goed passend op elkaar te zetten. Het kan ook met een losse beugel om de groei van de kaken bij te sturen. Ook combinaties zijn mogelijk.

Tijdens de behandeling wordt er regelmatig een beugelcontrole uitgevoerd. Op deze manier kunnen de vorderingen worden bijgehouden en kan de beugel waar nodig worden bijgesteld of aangepast. De duur van de actieve behandeling is afhankelijk van vele factoren zoals: ernst van het probleem, de gebitsontwikkeling, de groei en ontwikkeling van het gezicht en ook van de medewerking van de patiënt. Daarom kan niet met zekerheid worden voorspeld hoe lang de actieve behandeling zal duren.

Nazorg: beugel verwijderen en retentie

Als het gewenste resultaat bereikt is, wordt de beugel verwijderd. Om de tanden en kiezen in de juiste stand en op de goede plek te houden wordt retentie apparatuur geplaatst. Dit kan een losse beugel zijn of een spalkje achter de voortanden. Over het algemeen is de retentieperiode lang. Dit is vaak afhankelijk van de ernst van de stand van de tanden bij het begin van de behandeling. De spalkjes worden meestal gecontroleerd gedurende tot 3 jaar nadat de actieve behandeling is voltooid. Spalkjes blijven vaak voor altijd zitten zeker bij volwassenen.