De behandeling

Gedurende de behandelingsperiode ziet de orthodontist de patiënt eens in de vier tot tien weken terug ter controle. In sommige gevallen kan die periode korter of langer zijn.

Omdat de meerderheid van de orthodontische patiënten bestaat uit schoolgaande kinderen is het niet mogelijk alle afspraken buiten schooltijd te maken. Alle behandelingen vinden plaats op afspraak.

Tijdens de controle kan de beugel strakker worden gezet, bijgesteld worden of (zoals bij een vaste beugel) van nieuwe actieve draden worden voorzien.

Vlak na een controlebezoek kan de beugel wat klachten geven, zoals gevoelige tanden.